Holandský trh s peletami

Nizozemsko patří k jednomu z největších importérů pelet celosvětově. Od roku 2011 import výrazně snížili, proto se vyplatilo vyvážet například do Velké Británie, Belgie, Itálie, Jižní Korei a Japonska, ale nyní se opět blýská na lepší čas a Nizozemský trh se opět otvírá. V roce 2013 Holandská vláda, energetického sektoru, environmentální organizace a „new Dutch Energy Accord“ odsouhlasila podporu obnovitelným zdrojům energie. A to 25 peta joulů (PJ) elektřiny, což odpovídá přibližně 3 500 000 tun dřevěných pelet. Společnosti mohou podepsat dohody o financování na 8 až 12 let (2015 – 2027).

Výrobci musí splnit nařízení a podepsané smlouvy mezi organizacemi a vládou: SDE+, holandský energetických společností (Nuon, EON, GDF Suez a Essent), Greenpeace, WWF, Přátelé Země o spalování biomasy v Nizozemsku.

Nařízení o spalování biomasy

Nizozemská vláda má vlastní systém na schvalování certifikátů. Systém certifikace věří, že budou schváleny i další certifikáty než FSC, jako PEFC a SBP. Nicméně Nizozemské ekologické organizace a organizace životního prostředí schvalují pouze FSC certifikaci.

Výrobci pelet, kteří splňují normy pro dovoz pelet se mohou těšit na dostatek financí pro své podnikání. Dřevěné pelety jsou kvalitním ekologickým palivem.